Zabývám se tím jak nastavit značku a marketing tak aby sloužily obchodník cílům.

Brand& Marketing Strategy Consulting
Brand Strategy: Klíč k úspěšnému businessu
Správně postavený brand je základem úspěšného marketingu a businessu. Strategie značky jako základ domu – není vidět navenek, ale je to základ, na kterém vše stojí. Brandová strategie není pouhým luxusem, ale nezbytným prvkem pro dosažení dlouhodobého úspěchu.

Definice směru a obchodního focusu
Správně postavený brand a brandová strategie jasně definují směr značky a její obchodní focus. Nejsou to jenom slova na papíře; jsou to klíčové prvky, které napomáhají dosáhnout obchodních cílů. Zaměřuji se na vytváření značek, které nejsou oddělené od reality, ale naopak slouží jako účinný nástroj pro dosažení obchodních úspěchů.

Marketing jako sluha businessu
Věřím, že marketing je sluha businessu. Jeho úkolem není pouze vytvářet vizuální a komunikační prvky, ale především sloužit obchodním cílům. Proto mé brandové strategie jsou navrženy tak, aby přesně odpovídaly potřebám vašeho businessu a přispívaly k jeho dlouhodobému úspěchu.

Rozmanitost zkušeností a praxe
S více než 25 lety praxe v marketingovém odvětví, s dlouhodobým zaměřením na strategie, mám zkušenosti jak s velkými nadnárodními značkami, kde je důležitá strategie komunikace, cílové skupiny a insighty, tak i s menšími značkami, kd eje potřeba značku a její hodnoty vytvořit od základu. Tato rozmanitost zkušeností mi umožňuje přistupovat k každému projektu individuálně a efektivně.